Kuukausi: helmikuu 2017

Tekoja Suomen hyväksi -opetus ja kulttuuri

Sivistys + Kokoomus = leikkaukset. Tämä tulee tällä hetkellä monelle päälimmäisenä mieleen, jos asiaa ei tarkastele yhtään tarkemmin.

Historiaan peilaten Kokoomus on ollut puoleista aina se, jolle sivitys on ollut kaikki kaikessa. Jopa pyhä lehmä, monen muun puolueen mielestä. Tuo osaaminen ja tahtotila ei ole poistunut puolueesta leikkausten mukana, varsinkaan kun koulutusleikkaukset olivat osana suurempaa, Smolnan hallitusneuvotteluissa sovittua talouden sopeutusta joka koski kaikkia sektoreita.

Smolnan jälkeen Kokoomukselle oli selvää, että leikkauksista huolimatta suomalaista sivistystä voidaan kehittää. Seuraavassa listataan muutamia Kokoomusjohtoisen opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttamia muutoksia joita on tehty ja tullaan tekemään tämän hallituskauden aikana.

KOULUTUS

 • Peruskoulun uudistus: Uusi OPS otettiin käyttöön kouluissa syksyllä. Peruskoulun uudistamiseen ohjataan 90 miljoonaa euroa, jolla mm. rahoitetaan uutta pedagogiaa ja uusia oppimisympäristöjä. Jokaiseen peruskouluun tulee tutoropettaja, joka tukee muita opettajia uusien oppimisympäristöjen käyttöönotossa.
 • Ammatillisen koulutuksen reformi: Reformin lainsäädäntö astuu voimaan vuonna 2018. Opiskelijoille rakennetaan yksilöllisemmät opintopolut, ja oppilaitoksissa ja työpaikoilla tapahtuvaa oppimista yhdistetään, mm. koulutussopimuksen avulla. Hallintoa ja byrokratiaa kevennetään tarjoamalla oppilaitoksille lisää vapautta järjestää koulutusta paikallisten tarpeiden mukaan.
 • Varhaiskasvatuksen maksut alennettiin pientuloisilta 2-3 hengen perheiltä. Maksualennukset tulevat voimaan 1.3.2017. Esim. 1 aikuisen ja 2 lapsen perheeltä, jonka tulot ovat 2200€/kk, kuukausimaksu laskee 88 eurosta 27 euroon.
 • Liikkuva koulu: Jokaiselle peruskoululaiselle tuodaan tunti liikuntaa päivässä mm. liikunnallisin oppitunnein, koulumatkaliikunnalla tai järjestämällä liikuntaa koulujen iltapäiviin yhdessä paikallisten urheiluseurojen kanssa. Kuntia tuetaan tässä 21 miljoonalla eurolla.
 • Koulutussopimus: Joustavampi keino suorittaa ammatillinen tutkinto, joka tukee tutkinnon suorittamista loppuun ja työllistymistä. Tämän lisäksi oppisopimuksesta työnantajile aiheutuvaa hallinnollista taakkaa kevennetään.
 • Opettajankoulutuksen kehittäminen: Yli 60 miljoonan euron lisäpanostuksien tavoitteena on tukea opettajiemme ammattitaidon vahvistamista, jotta koulutuksemme on jatkossakin maailman kärkiluokkaa. Jokaiselle opettajalle taataan mahdollisuus läpi työuran jatkuvaan osaamisen kehittämiseen.
 • Kieltenopiskelun voi aloittaa jo ensimmäiseltä luokalta. Varhaisemman kieltenopiskelun kokeilut on käynnistetty. Kokeiluja voidaan laajentaa myös varhaiskasvatukseen.
 • Korkeakoulujen koulutusvienti: Suomi on koulutuksen kärkimaita, ja osaamisemme kiinnostaa eri puolillla maailmaa. Koulutusvienti mahdollistettiin sallimalla lukuvuosimaksut EU/ETA-alueen ulkopuolelta tuleville.
 • Maahanmuuttajien koulutuspolkuja nopeutetaan ja osaamistarpeisiin vastataamista uudistetaan. Tehokkuudella vältetään päällekkäisiä tai hyödyttömiä koulutuksia. Aikuiset ja lapset oppimiseen ja työllistymiseen tähtäävälle polulle.
 • Aikuisten perusopetus uudistetaan: Aikuisten perusopetukseen luodaan henkilökohtaisiin osaamistarpeisiin perustuva malli, jossa laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Opintosuunnitelmaan voidaan sisällyttää esimerkiksi ammatillisia opintoja sekä työelämään tutustumista. Lakimuutokset on hyväksytty ja uudet opetussuunnitelmat tulevat voimaan 2018.
 • Lastentarhanopettajien koulutusmäärää nostetaan merkittävästi ja pysyvästi. Varhaiskasvatus on tavoitteellista, pedagogista toimintaa. Eläköitymisen myötä lastentarhanopettajista alkaa olla pulaa ja koulutusmääriä lisätään kolmanneksella.
 • Korkeakoulujen valintakoemenettelyn uudistus: Korkeakoulut luopuvat vuoteen 2018 mennessä pitkää valmentaumista edellyttävistä pääsykokeista, jotka aiheuttavat ei-toivottuja välivuosia. Soveltuvilla aloilla siirrytään valtakunnalliseen yhteishakuun ja yhteisvalintaan. Yo-tutkintoa kehitetään vastaamaan paremmin korkeakoulujen tarpeisiin.
 • Korkeakouluopetuksen digitalisaatio: Oppimisympäristöjä vahvistetaan ja ympärivuotisen opiskelun mahdollisuuksia parannetaan. Nuorten tutkijoiden tieteen tekemistä edistetään. Kokonaisuuteen käytetään 105 miljoonaa euroa vuosina 2017-2018.
 • Innovaatio- ja palveluseteli: Setelin avulla lähennetään elinkeinoelämää ja korkeakouluja kannustamalla pk-yrityksiä yhteistyöhön korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. Setelillä voisi esim. ostaa uusien tuotteiden kehittämiseen liittyvää tutkimusta ammattikorkeakoululta.
 • Korkeakouluopiskelijoiden työllistymistä koulutustaan vastaavaan työhön edistetään. Osa korkeakoulujen rahoituksesta myönnetään sillä perusteella, että opiskelijat työllistyvät koulutustasoa vastaavasti.
 • Rasismi ja vihapuhe: Ehkäisyyn panostetaan sekä yhteiskunnallista osallisuutta edistetään. Hallitus hyväksyi Merkityksellinen Suomessa -toimintaohjelman, joka läpäisee koko koulutuksen, kulttuurin, nuorisotyön ja liikunnan kentät.

 

KULTTUURI

 • Tuotantokannustin: Kansainvälisiä elokuvia ja tv-tuotantoja houkutellaan Suomeen AV-alan tuotantokannustimella. Sen puuttuminen Suomesta on karkoittanut ulkomaisia tuotantoyhtiöitä ja ajanut kotimaisetkin ulkomaille.
 • Kirjailijoiden lainauskorvaukset: Korvaukset yleisistä kirjastoista ja tiedekirjastoista korotetaan pohjoismaiselle tasolle. Näin maksetaan reilu korvaus teoksensa julkiseen käyttöön luovuttaville tekijöille.
 • Turvapaikkahakijanuorten vapaa-ajan tukeminen: Hallitus on päättänyt yli miljoonan euron tuesta ja rahoituksen jatkumisesta myös tulevina vuosina.
 • Peruskoululaisten aamu- ja iltapäivien harrastusmahdollisuuksiin panostetaan. Lastenkulttuurin kärkihankkeen osana lapsilta ja nuorilta kysyttiin heidän kiinnostuksiaan taiteen, kulttuurin ja urheilun harrastamiseen. Näiden toiveiden toteutumiseen jaetaan nyt kolmen vuoden aikana 7,7 miljoonaa euroa.

 

koonnut: Pasi Björk